Aineisto-ohje digi-ilmoituksille

Kuvailmoitukset

 • Yksi koko sivun ilmoitus omalla digilehden sivullaan.
 • Toimitettava viimeistään 2 arkipäivää ennen digilehden ilmestymistä.
 • Tiedostomuoto JPEG tai GIF, ei tiedostokokorajoitusta.
 • Voidaan toimittaa 1–3 kuvaa per ilmoitus; toimittamalla kaikki 3 kokoa voidaan varmistaa, että ilmoitus näyttää hyvältä useilla eri laitteilla:
  • Pysty: 1536 * 2008 pikseliä
  • Vaaka: 2048 * 1496 pikseliä (valinnainen)
  • Älypuhelin: 640 * 920 pikseliä (valinnainen)
 • Ilmoitusaineiston ohessa voidaan toimittaa web-linkki (URL), joka aukeaa kun ilmoitusta klikataan.

HTML5-ilmoitukset

 • Toimitettava viimeistään 4 arkipäivää ennen digilehden ilmestymistä.
 • Aste Helsinki voi tarvittaessa tarjota HTML5-ilmoitusten tuotantoa. Hinnoittelu tapauskohtaisesti.
 • Toimitettava ZIP-tiedosto, joka sisältää yhden HTML-dokumentin ja valinnaisesti useita JavaScript-tiedostoja, CSS-tiedostoja sekä kuvia (JPEG, PNG, GIF). Ei tiedostokokorajoitusta.
 • Videot YouTube- tai Vimeo-upotuksina, muut toteutukset tapauskohtaisesti.
 • Ilmoituksen on skaalauduttava hyvin kaikilla ruudunleveyksillä välillä 320–1200 pikseliä.
  • Suositeltavaa käyttää CSS:n @media-queryjä.
 • JavaScriptissa huomioitavaa:
  • Digilehtisysteemin JavaScript-ympäristössä on käytettävissä jQuery (vähintään versio 1.7.2, joko jQuerytai $-muuttujalla), joten jQuerya ei tarvitse sisällyttää lopulliseen ilmoitusaineistoon.
  • jQueryn animate-metodin sijaan on käytettävä jQuery-transitia, joka tekee animaatioista rautakiihdytettyjä mobiililaitteilla: http://ricostacruz.com/jquery.transit/
  • Transit on käytössä digilehtisysteemin JavaScript-ympäristössä, joten transitia ei tarvitse sisällyttää lopulliseen ilmoitusaineistoon.
  • window-objektin load-tapahtuma ei ole tuettu, sillä ilmoitusaineisto tuodaan digilehden sivulle dynaamisesti AJAXilla.
  • document-objektin DOMContentLoaded-tapahtuma (eli jQuery(document).ready()) on tuettu.
  • Digilehteä selataan touch-tapahtumilla, joten varmistettava ettei ilmoitus estä sivunvaihtoa lopullisesti.
  • Kaikkiin linkkeihin on laitettava click-tapahtumaan funktiokutsu Asteikko.openLink():
<a target=”_blank” href=”http://www.example.com”
 onclick=”return Asteikko.openLink(’http://www.example.com’);”>
 Klikkaa tästä</a>
 • Ilmoitusmateriaali elää digilehdessä osana koko digilehden ympäristöä, joten JavaScript-muuttujat, CSS-classit ja CSS-id:t on pyrittävä nimeämään yksilöllisesti, esimerkiksi etuliitteitä käyttämällä.

Lisätiedot

Aste Helsinki
puh. 020 720 9040

Katso kaikki yhteystiedot Ota yhteyttä -sivulta.