Menestys syntyy arvovalinnoista

Asteen arvot ja periaatteet ovat käytännönläheistä laatua — ne ohjaavat toimintaamme joka päivä ja kaikissa tilanteissa. Yhteisöllisyydellä, rohkeudella ja luottamuksella olemme onnistuneet rakentamaan viihtyisän tiimipelaajien työyhteisön. Se on perusta, jonka ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisen yhdistelmän näkemystä, palvelua ja osaamista.

Arvot ja periaatteet Mihin uskomme Visio ja missio
Arvot ja näkemys

Arvot ja periaatteet

Rohkeus ja huolenpito on toimintamme ytimessä, se koskee niin asiakkaita, brändejä, sovelluksia, järjestelmiä ja prosesseja kuin astelaista työkulttuuria. Poistamme esteitä menestyksen tieltä tekemällä asioista selkeitä ja helposti hallittavia.

 • Tehokkaasti

  Asteen tuotevastaava-toimintamalli vähentää välikäsiä ja jakaa vastuuta osaajille. Poistamme aktiivisesti tiedonkulun esteitä, kehitämme mutkattomia toimintamalleja ja käytämme työkaluja, jotka parantavat prosessien tehokkuutta.

 • Yhdessä

  Luomme asiakkaidemme kanssa avoimen ja molempia hyödyttävän kumppanuuden. Haluamme, että asiointi kanssamme on sujuvaa ja helppoa. Palvelumme perustuu itseohjautuviin tiimeihin, jotka kootaan eri osa-alueiden asiantuntijoista asiakaskohtaisesti.

 • Rohkeasti

  Rohkeus auttaa meitä ja asiakkaitamme menestymään ja kasvamaan. Rohkeutta on katsoa mahdollisuuksia ennakkoluulottomasti ja uskaltaa pysyä päätöksissään. Olemme aina valmiita rohkeasti kehittämään omaa toimintaamme ja parantamaan siellä missä parannettavaa on.

 • Luottamuksella

  Luottamus on kaiken hyvän yhteistyön lähtökohta. Se vahvistuu yhteisistä onnistumisista. Me luotamme osaajiimme ja asiantuntijoihimme, jotka toimivat luottamuksellisessa suhteessa asiakkaisiimme.

Mihin uskomme

Kuvitus, jossa henkilö tietokoneruudun edessä tarkastelemassa prototyyppejä.

Säästämme aikaa ja vaivaa tehokkailla prosesseilla

Prosessiajattelumme perustana on asiakkaalle tuotettu arvo. Mitä sujuvammin asiat tapahtuvat, sitä enemmän niistä on liiketoiminnallista hyötyä. Fiksu prosessi hyödyntää automaatiota oikeissa paikoissa ja poistaa esteitä tehokkailta toimintatavoilta. Toteutamme tätä ajatusta sekä omassa palvelumallissamme että asiakkaillemme toteutettavissa ratkaisuissa.

Keskitymme kehittämiseen ja automatisoimme toisteisen työn

Digitalisaatio vaikuttaa perustavanlaatuisesti yritysten toimintamalleihin ja strategioihin. Kilpailuetu syntyy yhä useammin automaation kautta. Tekoäly, koneoppiminen ja esteetön tiedonsiirto järjestelmien välillä poistavat rutiininomaisia työtehtäviä. Samaan aikaan strategisen tiedon hyödyntäminen ja analytiikka avaavat mahdollisuuksia kokonaan uusille toimintatavoille. Olemme Asteella aktiivisesti mukana kehittämässä asiakkaidemme digitaalista kilpailukykyä.

Kuvitus läppärin ruudulla näkyvästä monimutkaisesta prosessikaaviosta ja diagrammista, joka laajenee ruudun ulkopuolelle.

Olemme tiimipelaajia, jotka työskentelevät taustalla

Ainutlaatuinen tuotevastaava-toimintamallimme tarkoittaa saumatonta tiimityötä, vastuun ottamista ja sujuvaa kommunikaatiota asiakkaan hyväksi. Näin varmistamme, että asiakkaan tavoitteet saavat aina etusijan. Meidän tehtävämme on varmistaa, että koko prosessi suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja käyttäjäkokemukseen asti on saumaton ja sujuva.

Uskomme kokeilevaan kulttuuriin ja opimme toisiltamme

Rohkeus on Asteella keskeinen arvo. Annamme tilaa ihmisille, uusille ajatuksille ja ehdotuksille. Rohkeuteen kuuluu myös totuttujen tapojen kyseenalaistaminen. Uutta voi syntyä vain jos näkee vanhan yli ja taakse. Uteliaisuus, halu parantaa itseään ja maailmaa, halu oivaltaa uutta ja oppia toisilta, niistä astelaisuus on tehty.

Visio ja missio

Missio

Missiomme on vahvistaa markkinoinnin ja median asiakkaidemme kilpailukykyä tarjoamalla huippuluokan kanava-asiantuntemusta, edistyksellisiä toimintamalleja ja korkealaatuista henkilökohtaista palvelua.

Visio

Visiomme on olla alamme johtava henkilökohtaisen palvelun ja asiantuntijaosaamisen tarjoaja markkinoinnin ja median alalla. Ylitämme asiakkaidemme odotukset tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja vaikutamme positiivisesti heidän liiketoimintaansa jatkuvan kehittämisen ja yhteistyön kautta.

Poistamme esteitä menestyksen tieltä tekemällä asioista selkeitä ja helposti hallittavia.